Blancco

CERTIFIKOVANÁ SKARTACE ELEKTRONICKÝCH DAT

V poslední době stále častěji zaznamenáváme případy zneužití informačních systémů a neoprávněnou manipulaci s citlivými informacemi. Odpovědné osoby a organizace si uvědomují, že zajištění bezpečnosti elektronických informací je velmi důležité. V platnost tak vstupují nové normy a zákony. V České republice začal platit Kybernetický zákon. Evropská Komise významně novelizovala své nařízení na ochranu osobních údajů občanů Evropské Unie ve formě GDPR. Organizace a podniky tak musí přijímat řadu významných opatření a implementovat bezpečnostní pravidla do svých informačních systémů. Systém Blancco komplexně řeší problematiku certifikované skartace elektronických dat.