Blancco Data Eraser Management Console

Centralizovaná správa datové skartace v podnikových sítích.

Každá výměna personálních počítačů a dalších IT zařízení v podnikových sítích v souladu s předpisy a pravidly skartace původních dat je náročnou úlohou pro systémové inženýry. S Blancco Management Console nyní můžete snadno provádět, řídit a kontrolovat procesy zavádění a výměny IT techniky ve vaší organizaci. Oceníte centralizovanou správu tohoto procesu, 100% certifikaci a průběžnou průkaznou auditovatelnost celého procesu.

Základní výhody Blancco Data Management Console:

  • Centralizovaná zpráva a řízení celého procesu datové skartace pro všechny části podnikové IT struktury
  • Průběžná kontrola provedených skartací a archivace skartačních protokolů
  • Operativní řízení procesu ve vlastní síti i na claudu
  • Sledování až 250 skartačních parametrů a uživatelské nastavení formátu skartačních protokolů
  • Plně kompatibilní se všemi Blancco nástroji maximálně zefektivňuje sledování životního cyklu IT produktů
  • Produkt je 100% certifikován a podporuje procesy průběžného průkazného auditu
  • Plně vyhovuje průmyslovým standardům a nařízením včetně PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001 and EU GDPR (General Data Protection Regulation)

Více informací v angličtině na: https://www.blancco.com/products/management-console/

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 1