Blancco

CERTIFIKOVANÁ SKARTÁCIA ELEKTRONICKÝCH DÁT

V poslednej dobe čoraz častejšie zaznamenávame prípady zneužitia informačných systémov a neoprávnenej manipulácie s citlivými informáciami. Zodpovedné osoby a organizácie si uvedomujú, že zaistenie bezpečnosti elektronických informácií je veľmi dôležité. Do platnosti tak vstupujú nové normy a zákony. Na Slovensku onedlho vstúpi do platnosti zákon o kybernetickej bezpečnosti. Európska komisia významne novelizovala svoje nariadenia na ochranu osobných údajov občanov Európskej únie vo forme GDPRS. Organizácie a podniky tak musia prijať viacero významných opatrení a do svojich informačných systémov implementovať bezpečnostné pravidlá. Systém Blancco komplexne rieši problematiku certifikovanej skartácie elektronických dát.