Státní správa

Blancco Data Eraser pro státní správu

S Blancco předcházíte neoprávněnému zneužití klasifikovaných informací a plníte zákonná nařízení

Dnešní informační systémy jsou založeny na složitých datových strukturách. To platí i o státní správě a všech společnostech na ni napojených. S tím souvisí nutnost ochránit důležitá data a informace před zneužitím a to ve všech fázích jejich zpracování. Státní bezpečnostní instituce vytvářejí pravidla a standardy upravující postup sanitizace dat zahrnující US NIST 800-88.1 a starší DoD 5220.22-M. Blancco garantuje absolutní ochranu dat při jejich pořizování zpracování i uchovávání a zajišťuje jejich bezpečné vymazání v průběhu procesu výměny IT techniky. Systém datové skartace Blancco představuje poslední linii obrany před ztrátou a zneužitím dat a utajovaných informací v kritických infrastrukturách a ve významných informačních systémech. Významně pomáhá v budování a udržování fungujícího a průběžně auditovatelného systému bezpečnosti.

Blancco doporučuje pro nasazení ve státní správě následující nástroje:

 • Blancco Drive Eraser
  Provede neobnovitelné smazání veškerých digitálních informací z HDD a SSD vašich personálních počítačů, notebook a serverů.
 • Blancco File Eraser
  Zabezpečí operativní skartaci konkrétních souborů nebo adresářů s možností nastavení automatických pravidel.
 • Blancco Removable Media Eraser
  Průběžně odstraňuje nepotřebná data z USB disků, SD karet, micro drives, CompactFlash karet a jiných flash memory zařízení.
 • Blancco Management Console
  Centralizovaná správa celého procesu skartace elektronických dat s možností integrace s agendami evidence majetku a účetnictvím
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidace dat z velkého množství dříve odložených HDD.

Více informací v angličtině: https://www.blancco.com/solutions/government/ 

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117