Blancco File Eraser

SW nástroj pro bezpečnou skartaci jednotlivých souborů nebo adresářů z PC, notebooků a serverů.

Pomocí Blancco File Eraser mohou organizace bezpečně skartovat citlivé informace obsažené v jednotlivých souborech nebo adresářích svých PC, notebooků a serverů. Skartace může probíhat automaticky nebo manuálně. Běžná řešení umožňující file shredding nebo data wiping negarantují nenávratné zničení všech datových struktur. Blancco File Eraser provede důsledné a neobnovitelné odstranění digitálních informací. Máte tak jistotu, že vaše firemní data jsou odstraněna produktem, který je 100% certifikován a podporuje procesy průběžného průkazného auditu.

Přednosti Blancco File Eraser:

  • Automatizovaná skartace souborů
  • Snadná instalace v rámci existujícího podnikového IT systému
  • Skartace probíhá " na pozadí" - neomezuje využití PC
  • Možnost skartovat jednotlivé soubory nebo adresáře automatizovaným procesem dle nastaveného harmonogramu
  • Poskytuje digitálně podepsaný certifikát ověření bezpečné skartace pro potřeby auditu
  • Vhodný k nasazení v podnicích, ve státní správě i mezinárodních korporacích. Splňuje požadavky mezinárodní legislativy včetně ISO 27001 a ISO 27040

Více informací v angličtině na: https://www.blancco.com/products/file-eraser/

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117