Finanční organizace

Systém skartace elektronických dat pro finanční organizace brání jejich ztrátě a zneužití těchto informací. Zůstávejte v bezpečí s řešením od společnosti Blancco.

Subjekty finančního průmyslu musí dbát na dodržování řady zákonů a nařízení k ochraně jejich zákazníků a důležitých informací včetně PCI DSS, GLBA a dalších - a to i z důvodu věrohodnosti a prestiže. Dnes již standardní ochrana dat kriptováním, patech management a antivirová ochrana rozhodně nestačí. Systém skartace elektronických dat od společnosti Blancco představuje poslední linii obrany před únikem a zneužitím účetních i osobních dat klientů. Skartace nepotřebných dat výrazně snižuje riziko jejich zneužití.

Námi nabízené řešení splňuje požadavky aktuálních zákonů, nařízení a norem, které se označují souhrnnými názvy "data protection, vulnerability management a lifecycle management ".

Skartace nepotřebných dat

Jestliže skončila životnost vašich počítačů, notebooků, serverů výměnných paměťových medií a je třeba je vyměnit, repasovat nebo prodat pak budete potřebovat následující produkty:

Blancco Drive Eraser
bezpečně skartuje data z HDDs and complex SSDs vyřazovaných desktop/laptop personálních počítačů a serverů.

 • Blancco Removable Media Eraser
  Průběžně odstraňuje nepotřebná data z USB disků, SD karet, micro drives, CompactFlash karet a jiných flash memory zařízení.
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidace dat z velkého množství dříve vyřazených HDD

Péče o aktivní data

Skartace elektronických dat není důležitá jen při výměně zastaralého hardware. Požadavky nařízení Evropské Unie předpokládají I možnost provádění skartace aktivních dat automatizovanými procesy pomocí centralizovaných nástrojů:

Zabezpečí operativní skartaci konkrétních souborů nebo adresářů s možností nastavení automatických pravidel.

 • Blancco Virtual Machine Eraser
  Provádí bezpečnou skartaci dat z konkrétních a přesně specifikovaných virtual machines způsobem "command lines on the hypervisor layer".
 • Blancco LUN Eraser
  Provede skartaci dat z active storage environments přičemž nedojde k narušení operačního systému.

Více informací v angličtině: https://www.blancco.com/solutions/financial/

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117