Zdravotnictví

Systém Blancco chrání data vašich pacientů a plně pokrývá požadavky HIPAA

Světové zdravotnictví nestále rozvíjí péči o své pacienty a stále více využívá informační technologie. Při tom je velmi důležité chránit osobní data pacientů před zneužitím. Proto zdravotnická zařízení vytvářejí bezpečnostní pravidla a zavádějí fyzickou, technickou a administrativní ochranu tak, aby se jejich pacienti mohli cítit bezpečně. Předcházejí tak významným finančním ztrátám a snižování své důvěryhodnosti.

Soubor nástrojů pro skartaci elektronických dat od společnosti Blancco představuje poslední linii bezpečnostní ochrany osobních dat pacientů. Certifikační potvrzení a doporučení vydalo více než 18 světových certifikačních autorit a je tak garantováno neobnovitelné odstranění osobních citlivých dat pacientů na vyřazovaném IT vybavení počínaje personálními počítači, přes notebooky, tablety, inteligentní telefony, SSD a Flasch paměťová zařízení až po servery a datová uložiště.

Skartace elektronických dat Blancco plně vyhovuje HIPAA pravidlům a podporuje prosazení pravidel umožňující auditovanou řízenou skartaci chráněných informací o pacientech (electronic protected health information -ePHI). Toto řešení obsahuje:

 • Blancco Drive Eraser
  Provede neobnovitelné smazání veškerých digitálních informací z HDD a SSD vašich personálních počítačů, notebook a serverů.
 • Blancco File Eraser
  Zabezpečí operativní skartaci konkrétních souborů nebo adresářů s možností nastavení automatických pravidel.
 • Blancco Removable Media Eraser
  Průběžně odstraňuje nepotřebná data z USB disků, SD karet, micro drives, CompactFlash karet a jiných flash memory zařízení.
 • Blancco Management Console
  Centralizovaná správa celého procesu skartace elektronických dat s možností integrace s agendami evidence majetku a účetnictvím.
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidace dat z velkého množství dříve odložených HDD.

Více informací v angličtině: https://www.blancco.com/solutions/healthcare/

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117