Podniky (nad 1 000 zaměstnanců)

Blancco Data Eraser zabezpečí v podnicích sanitizaci dat podle zákonných a normativních požadavků

Podniky na celém světě se snaží najít nejvýhodnější metodu mazání dat v procesu výměny IT zařízení. V České republice vstupuje v platnost Kybernetický zákon, plíží se termín účinnosti nařízení Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation). Skartace elektronických dat metodou Blancco provádí sanitizaci dat způsobem, který doporučuje Gartner, NIS a ISO. Řešení dodávaná jinými dodavateli, se těmto standardů ani nepřibližují. Většina podniků potřebuje certifikovanou metodu pro odstraňování nepotřebných dat poskytující informace pro nezávislý audit. Blancco nabízí komplexní řešení vyhovující mezinárodně uznávaným normám a standardům.

Doporučené produkty Blancco pro podniky od 1 000 zaměstnanců:

 • Blancco Drive Eraser
  Provede neobnovitelné smazání veškerých digitálních informací z HDD a SSD vašich personálních počítačů, notebook a serverů.
 • Blancco File Eraser
  Zabezpečí operativní skartaci konkrétních souborů nebo adresářů s možností nastavení automatických pravidel.
 • Blancco Removable Media Eraser
  Průběžně odstraňuje nepotřebná data z USB disků, SD karet, micro drives, CompactFlash karet a jiných flash memory zařízení.
 • Blancco Management Console
  Centralizovaná správa celého procesu skartace elektronických dat s možností integrace s agendami evidence majetku a účetnictvím.
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidace dat z velkého množství dříve odložených HDD.

Více informací v angličtině: https://www.blancco.com/solutions/enterprise/

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117