Blancco Drive Eraser

SW nástroj pro skartaci elektronických dat z HDD/SSD personálních počítačů, notebooků a serverů

Patentovaný SSD proces skartace elektronických dat nyní poskytuje organizacím bezpečnou metodu certifikovaného mazání dat z pevných disků a to bez ohledu na použitou technologii. Jedná se o cenově dostupný nástroj, který šetří životní prostředí. Zajistí bezpečné a průběžné mazání citlivých dat plně certifikovaným softwarovým řešením , který je připraven pro implementaci do IT systémů a podporuje procesy průběžného průkazného auditu

Přednosti Blancco Drive Erasure:

  • Patentovaná metoda pro skartaci elektronických dat z pevných disků (včetně SSD- patent č.9286231)
  • Při skartaci dat provádí automatickou detekci typu pevného disku SSD/HDD
  • Automatizuje proces skartace přímým přístupem přes BIOS
  • Snadná distribuce v podnikových sítích i možnost lokálního nasazení
  • Využitelnost i pro systémy RAID
  • Identifikace vadných sektorů v průběhu skartačního procesu
  • Poskytuje digitálně podepsaný certifikát ověření bezpečné skartace pro potřeby auditu
  • Vhodný k nasazení v podnicích, ve státní správě i mezinárodních korporacích. Splňuje požadavky mezinárodní legislativy včetně ISO 27001 a ISO 27040

Více informací v angličtině na: https://www.blancco.com/products/drive-eraser/

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117