Blancco Virtual Machine Eraser

Hypervisor Erasure Software - výkonný nástroj k provádění datové skartace na virtuálních zařízeních a VMM

Blancco Virtual Machine Eraser poskytuje organizacím účinný nástroj k automatickému odstranění elektronických informací při ukončení činnosti virtuálních zařízení. Vysoká flexibilita a zákaznické nastavení umožňují operátorům volit mezi standardizovaným a uživatelským způsobem datové skartace v "command lines on the hypervisor layer". Blancco Virtual Machine Eraser supports the greatest number of hypervisors across VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Oracle Virtual Box and virtual hard disk formatted for VMDK, VHDX, VDI and OVF

Přednosti Blancco Virtual Machine Eraser

  • Bezpečně skartuje sensitivní elektronická data uložená na virtuálních zařízeních
  • Odstraní všechny soubory související s provozem rušeného virtuálního zařízení.
  • Provádí skartaci různými způsoby- v automatickém, poloautomatickém a manuálním procesu
  • Snadno instalovatelný pomocí VMware
  • Produkt je 100% certifikován a podporuje procesy průběžného průkazného auditu
  • Plně vyhovuje průmyslovým standardům a nařízením včetně PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001 and EU GDPR (General Data Protection Regulation)

Více informací v angličtině na: https://www.blancco.com/products/virtual-machine-eraser/

Distributor společnosti BLANCCO pro Českou republiku:

VT Data a.s.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 1