Blancco Virtual Machine Eraser

Výkonný nástroj k realizácii dátovej skartácie na virtuálnych zariadeniach a VMM.

Blancco Virtual Machine Eraser poskytuje organizáciám účinný nástroj k automatickému odstráneniu elektronických informácií pri ukončení činnosti virtuálnych zariadení. Vysoká flexibilita a zákaznícke nastavenia umožňujú operátorom voliť medzi štandardizovaným a užívateľským spôsobom dátovej skartácie v "command lines on the hypervisor layer". Blancco Virtual Machine Eraser podporuje najväčší počet hypervízorov ako VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Oracle Virtual Box a virtuálny pevný disk formátovaný na VMDK, VHDX, VDI and OVF.

Prednosti Blancco Virtual Machine Eraser:

  • Bezpečne skartuje senzitívne elektronické dáta uložené na virtuálnych zariadeniach
  • Vykonáva skartáciu rôznymi spoôsobmi - v automatickom, poloautomatickom a manuálnom procese
  • Jednoduchá inštalácia pomocou VMware
  • Plne vyhovuje priemyslový štandardom a nariadeniam vrátane PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001 a EU GDPR (General Data Protection Regulation)

Viac informácií v angličtine na: https://www.blancco.com/products/virtual-machine-eraser/

Distribútor spoločnosti BLANCCO pre Slovenskú republiku:

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117