Finančné organizácie

 Systém skartácie elektronických dát pre finančné organizácie zabraňuje ich strate a zneužitiu týchto informácií. Buďte v bezpečí s riešením od spoločnosti Blancco.

Subjekty finančného priemyslu musia dbať na dodržiavanie viacerých zákonov a nariadení o ochrane ich zákazníkov a dôležitých informácií vrátane PCI DSS, GLBA a ďalších - a to i z dôvodov vierohodnosti a prestíže. Dnes už štandardná ochrana dát kryptovaním, patech management a antivírová ochrana určite nestačí. Systém skartácie elektronických dát od spoločnosti Blancco predstavuje poslednú líniu obrany pred únikom a zneužitím účtovných a osobných dát klientov. Skartácia nepotrebných dát výrazne znižuje riziko ich zneužitia.

Nami ponúkané riešenie splňuje požiadavky súčasných zákonov, nariadení a noriem, ktoré sa označujú súhrnnými názvami "data protection", "vulnerability management" a "lifecycle management".

Skartácia nepotrebných dát

V prípade, že skončila životnosť vašich počítačov, notebookov, serverov a výmenných pamäťových médií a je potrebné ich vymeniť, repasovať, alebo predať, budete potrebovať nasledujúce produkty:

Blancco Drive Eraser
bezpečne skartuje dáta z HDD a SDD diskov vyraďovaných osobných počítačov, notebookov a serverov.

 • Blancco Removable Media Eraser
  Priebežne odstraňuje nepotrebné dáta z USB diskov, SD kariet, microdrive médií, CompactFlash kariet a iných flash memory zariadení.
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidácia dát z veľkého množstva už nepoužívaných vyradených HDD diskov.

Starostlivosť o aktívne dáta

Skartácia elektronických dát nie je dôležitá len pri výmene zastaralého hardvéru. Požiadavky nariadenia Európskej únie predpokladajú aj možnosť výkonu skartácie aktívnych dát automatizovanými procesmi pomocou centralizovaných nástrojov:

Zabezpečí operatívnu skartáciu konkrétnych súborov, alebo adresárov s možnosťou nastavenia automatických pravidiel.

 • Blancco Virtual Machine Eraser
  Vykonáva bezpečnú skartáciu dát z konkrétnych a presne špecifikovaných virtual machines spôsobom "command lines on the hypervisor layer".
 • Blancco LUN Eraser
  Vykoná skartáciu dát z active storage environments, pričom nedôjde k narušeniu operačného systému.

Viac informácií v angličtine: https://www.blancco.com/solutions/financial/

Distribútor spoločnosti Blancco pre Slovenskú republiku

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117