Blancco LUN Eraser

Sanitizácia dát na logických jednotkách dátových úložísk v procese dátovej skartácie.

Blancco LUN Eraser je najbezpečnejší produkt na trhu skartačných nástrojov a garantuje, že vaše citlivé dáta budú náležite sanitizované. Vaša organizácia obdrží certifikovanú, jednoznačne dôkaznú informáciu, že dáta boli sanitizované pomocou najbezpečnejších algoritmov dátovej skartácie amerického ministerstva obrany (standard 5220.22-M), alebo ďalších 21 štandardov, ktoré zaisťujú splnenie všetkých aktuálnych bezpečnostných nariadení.

Blancco LUN Eraser umožňuje organizáciám vykonávať skartáciu dát na aktívnych dátových úložiskách bez narušenia funkčnosti operačného systému. Po ukončení procesu skartácie je logická dátová jednotka okamžite pripravená k ďalšiemu použitiu, čo dovoľuje organizáciám minimalizovať čas, kedy je systém odstavený. Blancco LUN Eraser je možné nasadiť na rôznych platformách a môže byť spustený aj z WinPE. Plne vyhovie každému internému predpisu na spracovanie dát.

Prednosti Blancco LUN Eraser:

  • Indentifikuje LUN ID, Port, Path a ďalšie relevantné údaje pre správu a administráciu
  • Vykonáva skartáciu rôznymi spôsobmi - v automatickom, poloautomatickom a manuálnom procese
  • Spúšťa sa pod WinPE a môže vykonávať skartáciu podľa zadaných pravidel
  • Podporuje širokú škálu platforiem
  • Avizuje telefonicky (SMS), alebo e-mailom ukončenie procesu skartácie
  • Zachováva OS a meta dáta a tým zabezpečuje okamžité použitie po sanitizácii
  • Produkt je 100% certifikovaný a podporuje procesy priebežného dôkazného auditu
  • Plne vyhovuje priemyslovým štandardom a nariadeniam vrátane PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001 a EU GDPR (General Data Protection Regulation)

Viac informácií v angličtine na: https://www.blancco.com/products/lun-eraser/

Distribútor spoločnosti BLANCCO pre Slovenskú republiku:

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117