Podniky (nad 1 000 zamestnancov)

Blancco Data Eraser zabezpečí v podnikoch sanitizáciu dát podľa zákonných a normativných požiadaviek

Podniky na celom svete sa snažia nájsť najvýhodnejšiu metódu mazania dát v procese výmeny IT zariadení. V Slovenskej republike onedlho vstúpi do platnosti zákon o kybernetickej bezpečnosti a v máji 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskej únie GDPR (General Data Protection Regulation). Skartácia elektronických dát metódou Blancco vykonáva sanitizáciu dát spôsobom, ktorý odporúča Gartner, NIS a ISO. Riešenia dodávané inými dodávateľmi sa k týmto štandardom ani len nepribližujú. Väčšina podnikov potrebuje certifikovanú metódu odstraňovania nepotrebných dát poskytujúcu informácie pre nezávislý audit. Blancco ponúka komplexné riešenie vyhovujúce medzinárodne uznávaným normám a štandardom.

Odporúčané produkty Blancco pre podniky nad 1000 zamestnancov: 

 • Blancco Drive Eraser
  Vykoná neobnoviteľné zmazanie všetkých digitálnych informácií z HDD a SSD diskov vašich osobných počítačov, notebookov a serverov.  
 • Blancco File Eraser
  Zabezpečí operatívnu skartáciu konkrétnych súborov, alebo adresárov s možnosťou nastavenia automatických pravidiel.  
 • Blancco Removable Media Eraser
  Priebežne odstraňuje nepotrebné dáta z USB diskov, SD kariet, microdrive médií, CompactFlash a iných flash memory zariadení. 
 • Blancco Management Console
  Centralizovaná správa celého procesu skartácie elektronických dát s možnosťou integrácie s agendou evidencie majetku a účtovníctvom. 
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidácia dát z veľkého množstva už nepoužívaných vyradených HDD diskov.

Viac informácií v angličtine: https://www.blancco.com/solutions/enterprise/

Distribútor spoločnosti Blancco pre Slovenskú republiku

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117