Blancco Mobile Device Eraser

Moderný softvérový nástroj na bezpečnú skartáciu elektronických dát z inteligentných telefónov so systémom iPhone, Android, Windows a Blackberry.

Blancco mobile device erasure softvér umožňuje organizáciám, prevádzkovateľom mobilných sietí a predajcom okamžitú skartáciu elektronických dát z inteligentných telefónov a tabletov pracujúcich s operačným systémom iOS, Android, Windows Phone and BlackBerry. Blancco vyvinulo univerzálne a dôveryhodné riešenie zaisťujúce, že nedôjde k zneužitiu vašich osobných dát po ukončení užívania vášho mobilného zariadenia. Môžete ho tak bez rizika predať, repasovať, alebo poskytnúť ďalšiemu užívateľovi.

Prednosti Blancco's Mobile Data Erasure:

  • Bezpečne skartuje dáta z mobilných zariadení s operačným systémom iOS, Android, Windows Phone and BlackBerry
  • Rýchla metóda skartácie dát až na 50 mobilných zariadeniach súčasne
  • Automaticky vyberie najrýchlejšiu a najefektívnejšiu metódu skartácie
  • Poskytuje digitálne podpísaný certifikát overenia bezpečnej skartácie pre potreby auditu
  • Vhodný k nasadeniu v podnikoch, štátnej správe a medzinárodných korporáciách. Splňuje požiadavky medzinárodnej legislatívy vrátane ISO 27001 a ISO 27040

Viac informácií v angličtine na : https://www.blancco.com/products/mobile-device-eraser/

Distribútor spoločnosti BLANCCO pre Slovenskú republiku:

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117