Blancco Removable Media Eraser

Moderný softvér na skartáciu elektronických dát z USB diskov, SD kariet, Flash pamätí a ďalších externých pamäťových zariadení.

Produkt umožňuje vykonávať priebežnú skartáciu elektronických dát z výmenných pamäťových médií vrátane USB diskov, SD kariet, microdrive médií, CompactFlash kariet a iných flash pamäťových zariadení. Blancco Removable Media Eraser je možné nainštalovať individuálne alebo pomocou MSI distribúcie pre viac užívateľov. Softvér dovoľuje vykonávať individuálnu, alebo simultánnu skartáciu. Významne znížte riziko straty, alebo odcudzenia vašich dôležitých dát a osobných údajov využívaním výkonného a efektívneho riešenia, ktoré vyhovuje všetkým bezpečnostným štandardom.

Prednosti Blancco Removable Media Eraser:

  • Umožňuje vykonávať priebežnú skartáciu elektronických dát z výmenných flash zariadení operatívne, rýchlo a simultánne
  • Úplne integrovaný s Blancco Mobile maximalizuje efektívnosť procesu skartácie mobilných zariadení a externých SD kariet
  • Umožňuje vytvoriť centralizovanú skartačnú stanicu v rámci vašej organizácie
  • Produkt je 100% certifikovaný a podporuje procesy priebežného dôkazného auditu
  • Skartácia elektronických dát vyhovuje priemyslovým štandardom a smerniciam vrátane PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001, ISO 27040 a EU GDPR (General Data Protection Regulation)

Viac informácií v angličtine na: https://www.blancco.com/products/removable-media-eraser/

Distribútor spoločnosti BLANCCO pre Slovenskú republiku:

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117