Blancco Data Eraser Management Console

Centralizovaná správa dátovej skartácie v podnikových sieťach.

Každá výmena osobných počítačov a ďalších IT zariadení v podnikových sieťach v súlade s predpismi a pravidlami skartácie pôvodných dát je pre systémových inžinierov náročnou úlohou. S Blancco Data Management Console teraz môžete ľahko vykonávať, riadiť a kontrolovať procesy zavádzania a výmeny IT techniky vo vašej organizácii. Oceníte centralizovanú správu tohto procesu a 100% certifikáciu a priebežnú dôkaznú auditovateľnosť celého procesu.

Základné výhody Blancco Data Management Console:

  • Centralizovaná správa a riadenie celého procesu dátovej skartácie pre všetky časti podnikovej IT štruktúry
  • Priebežná kontrola vykonaných skartácií a archivácia skartačných protokolov
  • Operatívne riadenie procesu vo vlastnej sieti a v cloude
  • Sledovanie až 250 skartačných parametrov a užívateľské nastavenie formátu skartačných protokolov
  • Plná kompatibilita so všetkými Blancco nástrojmi maximálne zefektívňuje sledovanie životného cyklu IT produktov
  • Plne vyhovuje priemyslovým štandardom a nariadeniam vrátane PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001 a EU GDPR (General Data Protection Regulation)

Viac informácií v angličtine na: https://www.blancco.com/products/management-console/

Distribútor spoločnosti BLANCCO pre Slovenskú republiku:

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117