Blancco File Eraser

Softvérový nástroj na bezpečnú skartáciu jednotlivých súborov, alebo adresárov z osobních počítačov, notebookov a serverov.

Za pomoci Blancco File Eraser môžu organizácie bezpečne skartovať citlivé informácie obsiahnuté v jednotlivých súboroch, alebo adresároch svojich osobných počítačov, notebookov a serverov. Skartácia môže prebiehať automaticky, alebo manuálne. Bežné riešenia umožňujúce "file shredding", alebo "data wiping" negarantujú nenávratné zničenie všetkých dátových štruktúr. Blancco File Eraser vykoná dôsledné a neobnoviteľné odstránenie digitálnych informácií. Máte tak istotu, že vaše firemné dáta sú odstránené produktom, ktorý je 100% certifikovaný a podporuje procesy priebežného dôkazného auditu.

Prednosti Blancco File Eraser:

  • Automatizovaná skartácia súborov
  • Jednoduchá inštalácia v rámci existujúceho podnikového IT systému
  • Skartácia prebieha "na pozadí" - neobmedzuje prácu na počítači
  • Možnosť skartovať jednotlivé súbory, alebo adresáre automatizovaným procesom podľa nastaveného harmonogramu
  • Poskytuje digitálne podpísaný certifikát overení bezpečnej skartácie pre potreby auditu
  • Vhodný k nasadeniu v podnikoch, štátnej správe a medzinárodných korporáciách. Splňuje požiadavky medzinárodnej legislatívy vrátane ISO 27001 a ISO 27040

Viac informácií v angličtine na: https://www.blancco.com/products/file-eraser/

Distribútor spoločnosti BLANCCO pre Slovenskú republiku:

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117