Dátové centrum

 Skartácia elektronických dát Blancco pre dátové centrá

Bezpečná dátová skartácia a servis pre dátové centrá k zaisteniu sanitizácie archívnych dát podľa zákonných nariadení a pravidiel.

Pokiaľ prevádzkujete vlastné dátové centrum, alebo využívate dátové centrá tretích strán, pre uloženie dát vašej spoločnosti, pravdepodobne máte citlivé a utajované dáta, ktoré musia byť bezpečne a certifikovane skartované. Pri fyzickej výmene dátových diskov, alebo pri ukončení činnosti virtuálnych zariadení a logických prvkov siete je nutné vykonať sanitizáciu "živých" dátových štruktúr. Pokročilou metódou je certifikovaná skartácia dát Blancco.

Blancco je najčastejšie využívanou certifikovanou metódou skartácie elektronických dát v závere životného cyklu IT techniky. Tento softvérový produkt je testovaný a odporúčaný viac ako 18 certifikačnými autoritami z celého sveta. Je využívaný ministerstvom obrany Spojených štátov amerických a spĺňa medzinárodné štandardy (Standard 5220.22-M a 21 ďalších štandardov. Iné riešenia ani zďaleka nedosahujú takú úroveň, ktorá spĺňa prísne pravidlá štátnych agentúr a nezávislých testovacích laboratórií.

Odporúčané produkty Blancco pre dátové centrá:

 • Blancco Drive Eraser
  Vykoná neobnoviteľné zmazanie všetkých digitálnych informácií z HDD a SSD diskov vašich osobných počítačov, notebookov a serverov.
 • Blancco LUN Eraser
  Certifikovane skartuje dáta z logických diskov v Storage Area Network (SAN).
 • Blancco Virtual Machine Eraser
  Bezpečne odstráni dáta virtuálnych zariadení z fyzických médií vrátane VMware ESXi prostredia.
 • Blancco File Eraser
  Zabezpečí operatívnu skartáciu konkrétnych súborov, alebo adresárov s možnosťou nastavenia automatických pravidiel.
 • Blancco Removable Media Eraser
  Priebežne odstraňuje nepotrebné dáta z USB diskov, SD kariet, microdrive médií, CompactFlash kariet a iných flash memory zariadení.
 • Blancco Management Console
  Centralizovaná správa celého procesu skartácie elektronických dát s možnosťou integrácie s agendou evidencie majetku a účtovníctvom
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidácia dát z veľkého množstva už nepoužívaných vyradených HDD diskov.

Viac informácií v angličtine: https://www.blancco.com/solutions/data-center/

Distribútor spoločnosti Blancco pre Slovenskú republiku

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421 761

mobil: +420 602 240 117