Štátna správa

 Blancco Data Eraser pre štátnu správu

S Blancco predídete neoprávnenému zneužitiu klasifikovaných informácií a plníte nariadenia vyplývajúce zo zákona

Dnešné informačné systémy sú založené na zložitých dátových štruktúrach. To platí aj o štátnej správe a všetkých, na ňu napojených spoločnostiach. S tým súvisí nutnosť ochrániť dôležité dáta a informácie pred zneužitím a to vo všetkých fázach ich spracovania. Štátne bezpečnostné inštitúcie vytvárajú pravidlá a štandardy upravujúce postup sanitizácie dát zahrňujúce US NIST 800-88.1 a staršie DoD 5220.22-M. Blancco garantuje absolútnu ochranu dát pri ich získavaní, spracovávaní a uchovávani a zaisťuje ich bezpečné vymazanie v priebehu procesu výmeny IT techniky. Systém dátovej skartácie Blancco predstavuje poslednú líniu obrany pred stratou a zneužitím dát a utajovaných informácií v kritických infraštruktúrach a významných informačných systémoch. Významne napomáha v budovaní a udržovaní fungujúceho a priebežne auditovateľného systému bezpečnosti.

Blancco odporúča pre nasadenie v štátnej správe nasledujúce nástroje:

 • Blancco Drive Eraser
  Vykoná neobnoviteľné zmazanie všetkých digitálnych informácií z HDD a SSD diskov vašich osobných počítačov, notebookov a serverov.
 • Blancco File Eraser
  Zabezpečí operatívnu skartáciu konkrétnych súborov, alebo adresárov s možnosťou nastavenia automatických pravidiel.
 • Blancco Removable Media Eraser
  Priebežne odstraňuje nepotrebné dáta z USB diskov, SD kariet, microdrives médií, CompactFlash kariet a iných flash memory zariadení.
 • Blancco Management Console
  Centralizovaná správa celého procesu skartácie elektronických dát s možnosťou integrácie s agendou evidencie majetku a účtovníctvom.
 • Blancco Eraser Hardware
  Jednoznačná likvidácia dát z veľkého množstva už nepoužívaných vyradených HDD diskov.

Viac informácií v angličtine: https://www.blancco.com/solutions/government/ 

Distribútor spoločnosti Blancco pre Slovenskú republiku

VT DATA, s.r.o.

Ing. Josef Vopařil

e-mail: blancco@vtdata.cz

tel: +420 465 421761

mobil: +420 602 240 117